Tên Máy Chủ s1 : Tiếu Hồng Trần Opben 10 Giờ6/6/2018


● Thời Gian Khai Mở : 10 Giờ hôm nay Ngày 6/06/2018

● Bắt Đầu Đua Tốp : tặng môi tài khoản 2 triệu xu
Trag Chủ : http://volamtruyenkyjxm.com/

● Team Xin Cam Kết Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7
-----------------------ĐUA TÓP NHẬN QUÀ-----------------------------
Chỉ Lấy 5 Tóp Cao Nhất Sever Nhận Thưởng
Top 1: iphon x + Nhạc Vương Kiếm
Top 2: iphon 7s + Nhạc Vương Kiếm
Top 3: iphon 6s +.Đại Thành 90
Top 4 -: iphon 6 + Ngẫu nhiên ngựa 8x
Top 5 -: iphon 5s + Ngẫu nhiên ngựa 8x