Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 10 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:


Click image for larger version. 

Name:	hs10.jpg 
Views:	102 
Size:	32.4 KB 
ID:	1157


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:


TOP
Giải thưởng
TOP 1 2 Viên Socket Cấp 5 tùy chọn hoặc 1.500.000 VND tiền trong tài khoản game
Top 2 700.000 VND tiền trong tài khoản game
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:


  • Để nhận thưởng vui lòng chat trực tiếp với GM qua chức năng vChat để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.