Tạo hệ thống 4 tầng Backlink Dofollow DA 100 about.me

- Tầng 1: 1 Backlink Dofollow DA 100 about.me.
- Tầng 2: 1000 Anchotext /1000site TMTV
- Tầng 3: 1000 Tweet
- Tầng 4: 1000 Rút gọn Link
- Tầng 5: 1000 Anchotext Comment Forum

Sau khi hoàn tất mình gửi File thưa định dạng excell ồm danh sách Xem tiếp ắt Backlink để bạn tiện theo dõi

Bạn cần cung cấp cho tôi những thông tin sau
  • 01 từ khóa
  • 01 URL cần SEO
  • 01 đoạn văn biểu đạt ngắn gọn ( 20-300 từ)

Mọi việc còn lại để mình lo