************ Giao Dịch Uy Tín, Nhanh Gọn *********Nhân sim trươc, giao sim tân nhà, trả tiên sauBảng số tháng 06/2018VIETTEL


Liên hệ >>> Click vào đây để đặtt hàng
0966.053.999 = 900.000 VND0968.262.777 = 900.000 VND0981.599.777 = 900.000 VND0974448777 = 900.000 VND0968.900.777 = 900.000 VND0961.033.777 = 900.000 VND0975.091.777 = 800.000 VND0976.79.4777 = 800.000 VND0978.474.666 = 800.000 VND0965600555 = 800.000 VND0981.535.333 = 800.000 VND0978.221.333 = 800.000 VND0974.555552 = 800.000 VND0981.077770 = 800.000 VND0987222722 = 800.000 VND0986.333359 =800.000 VND097.3232.789 = 800.000 VND0971.060.789 =800.000 VND0989.06.36.06 = 800.000 VND0978.444.466 = 800.000 VND0975.74.7474 = 800.000 VND0975.34.7474 = 800.000 VND0972.43.7474 = 800.000 VND0987.21.7474 = 800.000 VND0969.80.0505 = 800.000 VND0969.40.3232 =800.000 VND